Homborsund båtforening

Faktura 2020 - faktura 2

I henhold til vedtak på ekstraordinært årsmøtet ble det 10.juni sendt ut en faktura på 1.000 kr slik at totalen for 2020 blir 3.000 kr pr båtplass + 500 kr for medlemmsskap.

konto.nr.: 28010.49.7037

Frist: 24.juni

Husk å merke innbetalingen med båtplassnr og navn!!!

Mvh

Styret

Vaktliste 2020

Vaktliste ble sendt på epost (sjekk søppelpost!) 22.april.

Ikke oppmøte på vakt faktureres 2.500 kr i henhold til vedtak på årsmøte.

Hvis tidspunktet ikke passer oppfordrer vi til å bytte internt. Alternativt kan dere kontakte  personene under for å sitte for deg;

  1. Amund Stalleland 48 19 18 18
  2. Audun Stalleland 48 29 17 36

Ønsker du å stå på lista? Send oss en mail så setter vi deg opp

Mvh
Styret

Vaktordning og smitteverntiltak

Vi må i år ta spesielle hensyn til smittevern under avvikling av vaktordningen. Først å fremst må ingen møte til vakt dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon, har feber eller ikke føler seg friske. Man er da ansvarlig for å skaffe erstatningsvakt (bytte vakt eller betalt vakt). 

Sørg for å holde minst 1 m avstand til hverandre under vakten. Vaktbua er utstyrt med antibac, desinfeksjonsmiddel, engangskluter og munnbind. Sørg for å tørke over alle berørte flater med desinfeksjonsmiddel.

Status lister - fastplass og sesongleie

Status venteliste og utleie:

  • Venteliste på fastplass: 46 stk - av disse er 17 intern flytting (29 nye). 
  • Leie av sesongplass: 1 

FREMLEIE AV PLASS SKAL KUN GJØRES GJENNOM STYRET!

Status per 22.04.2020.

Vi har mange som ønsker større plass. Har du en plass som er srre enn du trenger? Ta kontakt så vi kan bytte opp/ned