Homborsund båtforening

Årsmøte 2020 - 4.mars kl 18 på Jortveit bedehus

Innkalling og møtereferat kommer!

Vaktliste 2019

Vaktliste er sendt på epost (sjekk søppelpost!) - send oss en epost om du ikke har fått

Ikke oppmøte på vakt faktureres 2.500 kr i henhold til årsmøte.

Ønsker du å betale noen for å sitte for deg, kontakt personene under

  • Ole Tom Larsen - 416 22 112
  • Thomas Zammit - 941 50 980
  • Iver Kjelløkken - 452 10 080
  • Ønsker du å stå på lista? Send oss en mail så setter vi deg opp

 

Mvh

Styret

Faktura 2019

Faktura for 2019 er nå sendt ut på epost. Om du ikke har fått den, sjekk søppelepost mappa. Hvis du ikke trenger selve fakturaen kan du også bare betale følgende;

Har du 1 båtplass skal du betale 2.500 kr (2.000 i teknisk leie + 500 i medlemskap)

Har du 2 båtplasser skal du betale 4.500 kr (2x2.000 i teknisk leie + 500 i medlemskap)

Kontonr.: 2801 04 97037

HUSK! Merk innbetaling med navn og båtplassnummer

Hvis vi leier ut plassen for deg betaler du på vanlig måte. Vi refunderer etter endt sesong.

Vaktliste kommer om en ukes tid.

Eposten med link til faktura gikk ut på engelsk ved en feiltagelse. Det er ikke spam/virus!

 

God sesong!

Mvh

Styret

Status lister - fastplass og sesongleie

Status venteliste og utleie:

  • Venteliste på fastplass: 44 stk - av disse er 11 intern flytting (31 nye). 
  • Leie av sesongplass: 0

FREMLEIE AV PLASS SKAL KUN GJØRES GJENNOM STYRET!

Status per 08.06.2019.

Vi har mange som ønsker større plass. Har du en plass som er større enn du trenger? Ta kontakt så vi kan bytte opp/ned