Informasjon om Homborsund båtforening

Info om Homborsund båtforening

Homborsund båtforening ble dannet i 2004 som den direkte etterfølger av det lokale havnestyret som tidligere ble utnevnt av gamle Eide kommune.

Vedtekter (vedtatt 01.mars 2016)

Havnereglement (vedtatt 01.mars 2016)