Priser

Priser

Prisene ble sist satt av årsmøtet 11.mars 2019.

  • Medlemsskap i foreningen: 500 kr pr år.
  • Fast båtplass (teknisk leie): 2.000 kr pr år pr båtplass.
 • Depositum: 12.000 kr per meter.
  • Ved bytte av plass blir depositum justert med gjeldende satser.
  • Ved livsarv betaler vi ut innbetalt depositum og arving må betale inn gjelende depositumsats ref. §2.5
 • Leie av sesongplass: 1.750 pr meter + vaktoppmøte. De som leier ut plassen får teknisk leie refundert (faktura må betales som vanlig) og de slipper å sitte vakt hvis styret klarer å leie ut plassen. Plasser som styret ikke klarer å leie ut vil ikke få refusjon og de må sitte vakt på vanlig måte. Fremleie utenom styret er ikke lov.
 • Dugnadsavgift (ikke-oppmøte vakt): 2.500 kr