Aktive styresaker

Det nye styret arbeider nå med følgende saker:

  • Oppsigelser/oppgjør av leieplasser
  • Tildeling av nye båtplasser
  • Gjennomgang av vedtekter
  • Vedlikehold av bryggeanlegg
  • Diverse småsaker

 Har du spesielle saker som du ønsker styret skal ta opp så ta kontakt.